Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

16. Rändajate olukord Liibüas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändajate olukord Liibüas (2017/3005(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat ja Barbara Lochbihler.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Gerolf Annemans, Pier Antonio Panzeri, Marina Albiol Guzmán, Péter Niedermüller, Inés Ayala Sender, Cécile Kashetu Kyenge ja Miriam Dalli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Ana Gomes ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave