Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. december 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (forhandling)
 3.Udvalgenes sammensætning
 4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (afstemning)
  5.2.Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (afstemning)
  5.3.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (afstemning)
  5.4.Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ***I (afstemning)
  5.5.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer ***I (afstemning)
  5.6.Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (afstemning)
  5.7.Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (afstemning)
  5.8.Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.9.Lufttransportaftale mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.10.Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.11.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.12.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (afstemning)
  5.13.Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.14.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (afstemning)
  5.15.Udvikling af en digital handelsstrategi (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Situationen i Afghanistan (forhandling)
 11.Situationen for Rohingyafolket (forhandling)
 12.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Permanent struktureret samarbejde (PESCO) – åbning af et nyt kapitel i EU's sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 15.USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad (forhandling)
 16.Situationen for indvandrere i Libyen (forhandling)
 17.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.Hongkong, 20 år efter overdragelsen (forhandling)
 19.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans
Protokol
Endelig udgave (179 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (81 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (26 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (49 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (272 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (433 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (766 kb)
Juridisk meddelelse