Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (keskustelu)
 3.Valiokuntien kokoonpano
 4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II (äänestys)
  5.2.Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I (äänestys)
  5.3.EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I (äänestys)
  5.4.Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I (äänestys)
  5.5.Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (äänestys)
  5.6.Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  5.7.Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  5.8.Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.9.EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.10.Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.11.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.12.EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  5.13.Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.14.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa (äänestys)
  5.15.Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Afganistanin tilanne (keskustelu)
 11.Rohingya-väestön tilanne (keskustelu)
 12.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus - Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PESCO) – Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uusi luku (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen presidentin Trumpin ilmoitus Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi (keskustelu)
 16.Maahanmuuttajien tilanne Libyassa (keskustelu)
 17.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 18.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (keskustelu)
 19.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen
Pöytäkirja
Lopullinen painos (183 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (7 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (81 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (26 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (50 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (267 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (423 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (766 kb)
Oikeudellinen huomautus