Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (debata)
 3.Skład komisji
 4.Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi ***II (głosowanie)
  5.2.Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ***I (głosowanie)
  5.3.Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I (głosowanie)
  5.4.Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ***I (głosowanie)
  5.5.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)
  5.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę (głosowanie)
  5.7.Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle (głosowanie)
  5.8.Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.9.Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.10.Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.11.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.12.Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) (głosowanie)
  5.13.Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.14.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (głosowanie)
  5.15.W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sytuacja w Afganistanie (debata)
 11.Sytuacja ludu Rohingja (debata)
 12.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Stała współpraca strukturalna (PESCO) - otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 15.Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela (debata)
 16.Sytuacja migrantów w Libii (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (debata)
 19.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Protokół
Wersja ostateczna (177 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (82 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (26 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (48 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (275 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (435 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (699 kb)
Informacja prawna