Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)
 3.Zloženie výborov
 4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl ***II (hlasovanie)
  5.2.Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I (hlasovanie)
  5.3.Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (hlasovanie)
  5.4.Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I (hlasovanie)
  5.5.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej (hlasovanie)
  5.8.Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.9.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.10.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.11.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.12.Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie) (hlasovanie)
  5.13.Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.14.Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny (hlasovanie)
  5.15.Smerom k stratégii digitálneho obchodu (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v Afganistane (rozprava)
 11.Situácia Rohingov (rozprava)
 12.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) – otvorenie novej kapitoly v európskej bezpečnostnej a obrannej politike (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Dohoda o iránskom jadrovom programe (rozprava)
 15.Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela (rozprava)
 16.Situácia migrantov v Líbyi (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 18.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (rozprava)
 19.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Zápisnica
Finálna verzia (179 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (7 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (82 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (25 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (74 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (274 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (438 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (765 kb)
Právne oznámenie