Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 december 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (debatt)
 3.Utskottens sammansättning
 4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (omröstning)
  5.2.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (omröstning)
  5.3.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (omröstning)
  5.4.Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)
  5.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier (omröstning)
  5.7.Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet (omröstning)
  5.8.Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.12.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (omröstning)
  5.13.Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.14.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (omröstning)
  5.15.En digital handelsstrategi (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i Afghanistan (debatt)
 11.Situationen för rohingyafolket (debatt)
 12.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 15.USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad (debatt)
 16.Situationen för migranter i Libyen (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (debatt)
 18.Hongkong 20 år efter överlämnandet (debatt)
 19.Invändning mot en genomförandeakt: Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande
Protokoll
Slutlig utgåva (181 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (80 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (25 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (52 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (269 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (430 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (765 kb)
Rättsligt meddelande