Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936, pokud jde o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I uvedeného nařízení (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ohledně populace mečouna obecného ve Středozemním moři (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. listopadu 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro obchodní povinnost ve vztahu k určitým derivátům (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky oceňování rozdílu v zacházení v rámci řešení krize (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro posuzování hodnoty aktiv a závazků institucí nebo subjektů (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. listopadu 2017 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění