Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - lhůta: 7. března 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - lhůta: 8. března 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro mor koní a kterým se mění příloha II směrnice Rady 92/35/EHS, příloha II směrnice Rady 2000/75/ES a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

-rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro úklidové služby ve vnitřních prostorách (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, pokud jde o dobu platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - lhůta: 7. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - lhůta: 8. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - lhůta: 8. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se stanoví dodatečné povinnosti a úkoly referenční laboratoře Evropské unie pro nákazy ryb a korýšů a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - lhůta: 6. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: PECH (článek 54 jednacího řádu)

Právní upozornění