Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL, EFDD a Verts/ALE obdržel žádosti o hlasování týkající se rozhodnutí výboru IMCO zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017), které bylo oznámeno v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 11. prosince 2017 (bod 9 zápisu ze dne 11.12.2017).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 11. prosince 2017 (bod 9 zápisu ze dne 11.12.2017).

Výbory ECON a LIBE a výbor IMCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Právní upozornění