Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

13. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0676/2017 ir B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0676/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0677/2017

Priimta (P8_TA(2017)0490)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


13.2. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimas užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2, 3 dalis ir 4 dalies c punktą ENVI komitetas, dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atsakingi Parlamento nariai: Christel Schaldemose ir Bart Staes

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


13.3. Rekomendacijos dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo projektas (balsavimas)

Rekomendacijos projektas, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 12 dalį pateikė Werner Langen, Jeppe Kofod ir Petr Ježek Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti vardu, dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0491)

Kalbėjo: Jeppe Kofod, Rainer Wieland ir Tomáš Zdechovský.


13.4. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2123(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0492)


13.5. Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2121(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0350/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0493)


13.6. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2017/2122(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0494)


13.7. Honkongas – 20 metų po perdavimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo – 20 metų po perdavimo [2017/2204(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0495)

Teisinis pranešimas