Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

13. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0676/2017 și B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0676/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0677/2017

Adoptat (P8_TA(2017)0490)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


13.2. Obiecțiune la un act de punere în aplicare: utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Deputați responsabili: Christel Schaldemose și Bart Staes

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


13.3. Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)

Proiect de recomandare depus în conformitate cu articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul de procedură de Werner Langen, Jeppe Kofod și Petr Ježek, în numele Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2017)0491)

Intervenții

Jeppe Kofod, Rainer Wieland și Tomáš Zdechovský.


13.4. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2017/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0492)


13.5. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2017/2121(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0350/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0493)


13.6. Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2017/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia [2017/2204(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2017)0495)

Notă juridică