Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 - Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
 9.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Verklaring van de Voorzitter
 12.Welkomstwoord
 13.Stemmingen
  13.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)
  13.2.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiesen (stemming)
  13.3.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (stemming)
  13.4.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  13.5.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  13.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
  13.7.Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht. (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië (actualiteitendebat)
 19.Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (debat)
 20.Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (debat)
 21.Het Uniemechanisme voor civiele bescherming met eigen operationele capaciteit (debat)
 22.EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)
 23.Het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
 24.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (168 kb)  Presentielijst (63 kb)
 
Notulen (79 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (64 kb)  Hoofdelijke stemming (248 kb)
 
Notulen (270 kb)  Presentielijst (63 kb)  Uitslag van de stemming (922 kb)  Hoofdelijke stemming (3991 kb)
Juridische mededeling