Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c Poslovnika)
 8.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Izjava predsedujočega
 12.Dobrodošlica
 13.Čas glasovanja
  13.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)
  13.2.Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (glasovanje)
  13.3.Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (glasovanje)
  13.4.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  13.5.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)
  13.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (glasovanje)
  13.7.Hongkong, 20 let po predaji (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (tematska razprava)
 19.Izvajanje socialnega stebra (razprava)
 20.Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (razprava)
 21.Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (razprava)
 22.Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (razprava)
 23.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)
 24.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (162 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (63 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (79 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (11 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (548 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (259 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (257 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (64 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (992 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (3992 kb)
Pravno obvestilo