Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. detsember 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.12.2017 protokollipunkt 2.)


5.1. Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.1.


5.2. Kambodža: opositsiooni keelustamine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius ja Laima Liucija Andrikienė tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao ja Herbert Dorfmann.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.2.


5.3. El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest

Resolutsiooni ettepanekud B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bernd Lucke, ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Sõna võttis Marek Jurek isikliku märkuse tegemiseks vastavalt kodukorra artiklile 164 Soraya Posti ja Stanislav Polčáki märkuste kohta.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2017 protokollipunkt 8.3.

(Istung katkestati kell 11.36.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Õigusalane teave