Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

5.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 12 13 protokolo 2 punktas)


5.1. Saviraiškos laisvė Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ir B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.1 punktas


5.2. Kambodža: opozicijos draudimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ir B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius ir Laima Liucija Andrikienė pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao ir Herbert Dorfmann.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.2 punktas


5.3. Salvadoras: atvejai, kai moterys traukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ir B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post (nesutiko, kad Bernd Lucke pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek) pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu ir Iratxe García Pérez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun ir Wajid Khan.

Kalbėjo Marek Jurek; jis, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsniu, padarė pareiškimą asmeniniu klausimu po kalbų, kurias pasakė Soraya Post ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 12 14 protokolo 8.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.36 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Teisinis pranešimas