Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.12.2017. protokola 2. punkts.)


5.1. Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 un B8-0693/2017 (2017/3001(RSP)).

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.1. punkts.


5.2. Kambodža: opozīcijas aizliegšana

Rezolūciju priekšlikumi B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 un B8-0697/2017 (2017/3002(RSP)).

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius un Laima Liucija Andrikienė iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao un Herbert Dorfmann.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.2. punkts.


5.3. Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem

Rezolūciju priekšlikumi B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 un B8-0702/2017 (2017/3003(RSP)).

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bernd Lucke, un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Francisco Assis S&D grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun un Wajid Khan.

Uzstājās Marek Jurek, lai saskaņā ar Reglamenta 164. pantu sniegtu personisku paziņojumu saistībā ar Soraya Post un Stanislav Polčák izteiktajām piezīmēm.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2017. protokola 8.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.36.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums