Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 december 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.12.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa

Ontwerpresoluties B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 en B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.12.2017.


5.2. Cambodja: het verbod op de oppositie

Ontwerpresoluties B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 en B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius en Laima Liucija Andrikienė lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.12.2017.


5.3. El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam

Ontwerpresoluties B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 en B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Bernd Lucke, en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Marek Jurek voor een persoonlijk feit, overeenkomstig artikel 164 van het Reglement, naar aanleiding van de woorden van Soraya Post en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 14.12.2017.

(De vergadering wordt om 11.36 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Juridische mededeling