Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.12.2017 .)


5.1. Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa

Návrhy uznesenia B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 a B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.12.2017.


5.2. Kambodža: zákaz opozície

Návrhy uznesenia B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 a B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius a Laima Liucija Andrikienė uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao a Herbert Dorfmann.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 14.12.2017.


5.3. Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty

Návrhy uznesenia B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 a B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Francisco Assis v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun a Wajid Khan.

V rozprave vystúpil Marek Jurek s osobným vyhlásením v súlade s článkom 164 rokovacieho poriadku v nadväznosti na návrhy, ktoré predniesli Soraya Post a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 14.12.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.36 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Právne oznámenie