Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0678/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0499

Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.5. Situația din Afganistan (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Afganistan (2017/2932(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2017 (punctul 10 al PV din 12.12.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 14 decembrie 2017 (punctul 2 al PV din 14.12.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 și B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0678/2017

(care înlocuiește B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 și B8-0684/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0499)

Notă juridică