Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 14 ta' Diċembru 2017 - StrasburguVerżjoni finali

8. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 u B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0685/2017

(flok B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 u B8-0693/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0496)


8.2. Il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 u B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0686/2017

(flok B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 u B8-0697/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Marc Tarabella, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Norica Nicolai, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0497)


8.3. El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 u B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0691/2017

(flok B8-0691/2017 u B8-0702/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR.

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0695/2017

(flok B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 u B8-0701/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis u Iratxe García Pérez, f'isem il-Grupp S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga u Sabine Lösing, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0498)

Interventi

Molly Scott Cato ressqet emenda orali għall-premessa C. L-emenda orali ġiet aċċettata.


8.4. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta’ notifika għal skemi ta’ awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma’ servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi il-proċedura ta' notifika għal skemi ta' awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma' servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Nicola Danti (flok ir-rapporteur) u Dennis de Jong, qabel il-votazzjoni.


8.5. Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Afganistan (2017/2932(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Diċembru 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 12.12.2017).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 14 ta' Diċembru 2017 (punt 2 tal-Minuti ta' 14.12.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 u B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0678/2017

(flok B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 u B8-0684/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi u Jaromír Štětina, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0499)


8.6. Is-sitwazzjoni tar-Rohingya (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 u B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0668/2017

(flok B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 u B8-0674/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis u Daniel Caspary, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas u Xabier Benito Ziluaga, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0500)


8.7. Implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija [2015/2129(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0501)

Interventi

Anna Maria Corazza Bildt (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.8. Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2016, skont l-Artikolu 216(7) tar-Regoli ta' Proċedura [2017/2222(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0502)


8.9. Strateġija Ewropea għal Mobilità b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija Ewropea għal Mobilità b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet [2016/2327(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0503)

Avviż legali