Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Афганистан (внесени предложения за резолюция)
 3.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (разискване)
 4.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа
  5.2.Камбоджа: забрана на опозицията
  5.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Време за гласуване
  8.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (гласуване)
  8.2.Камбоджа: забрана на опозицията (гласуване)
  8.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (гласуване)
  8.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
  8.5.Положението в Афганистан (гласуване)
  8.6.Положението на хората от общността рохингия (гласуване)
  8.7.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (гласуване)
  8.8.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (гласуване)
  8.9.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Петиции
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (199 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (83 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (34 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (55 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (290 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (519 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (900 kb)
Правна информация