Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa
  5.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης
  5.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa (ψηφοφορία)
  8.2.Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης (ψηφοφορία)
  8.3.Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής (ψηφοφορία)
  8.4.Απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις: Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
  8.5.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (ψηφοφορία)
  8.6.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)
  8.7.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (ψηφοφορία)
  8.8.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (ψηφοφορία)
  8.9.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Αναφορές
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (207 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (87 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (53 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (288 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (69 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (536 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (812 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου