Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 14. detsember 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Olukord Afganistanis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (arutelu)
 4.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum
  5.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine
  5.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest
 6.Istungi jätkamine
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  8.1.Väljendusvabadus Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtum (hääletus)
  8.2.Kambodža: opositsiooni keelustamine (hääletus)
  8.3.El Salvador: naiste juhtumid, kellele on esitatud süüdistus nurisünnituse eest (hääletus)
  8.4.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd
  8.5.Olukord Afganistanis (hääletus)
  8.6.Rohingjade olukord (hääletus)
  8.7.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (hääletus)
  8.8.Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (hääletus)
  8.9.Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Petitsioonid
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (177 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (58 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (79 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (31 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (55 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (257 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (497 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (885 kb)
Õigusalane teave