Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Afganistane (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Peticijų komiteto svarstymai 2016 m. (diskusijos)
 4.Europos mažataršio judumo strategija (diskusijos)
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  5.1.Saviraiškos laisvė Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejis
  5.2.Kambodža: opozicijos draudimas
  5.3.Salvadoras: atvejai, kai moterys traukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Saviraiškos laisvė Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejis (balsavimas)
  8.2.Kambodža: opozicijos draudimas (balsavimas)
  8.3.Salvadoras: atvejai, kai moterys traukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą (balsavimas)
  8.4.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, įgyvendinimo užtikrinimas
  8.5.Padėtis Afganistane (balsavimas)
  8.6.Rohinjų padėtis (balsavimas)
  8.7.Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimas (balsavimas)
  8.8.Peticijų komiteto svarstymai 2016 m. (balsavimas)
  8.9.Europos mažataršio judumo strategija (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Peticijos
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Posėdžio pabaiga
 17.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (182 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (58 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (81 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (31 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (53 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (265 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (62 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (503 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (1047 kb)
Teisinis pranešimas