Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Afganistan (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (dezbatere)
 4.O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (dezbatere)
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  5.1.Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodgia: interzicerea opoziției
  5.3.El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii
 6.Reluarea ședinței
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Votare
  8.1.Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (vot)
  8.2.Cambodgia: interzicerea opoziției (vot)
  8.3.El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (vot)
  8.4.Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
  8.5.Situația din Afganistan (vot)
  8.6.Situația populației Rohingya (vot)
  8.7.Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (vot)
  8.8.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 (vot)
  8.9.O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Depunere de documente
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Petiții
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (188 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (58 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (80 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (31 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (53 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (265 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (63 kb)
  Rezultatele voturilor
Ediţie definitivă (501 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (885 kb)
Notă juridică