Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2017

Pateikti tekstai :

A8-0381/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Balsavimas :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. sausio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13. Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nicola Caputo (ENVI komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema ir João Ferreira.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Gabriel Mato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.3 punktas

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas