Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2501(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000100/2017

Ingivna texter :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Debatter :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

16. Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000100/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Pascal Arimont för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Spyraki, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos och Manolis Kefalogiannis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos och Stanislav Polčák.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande