Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 15 januari 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I - Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I (debat)
 13.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (debat)
 14.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (debat)
 15.Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
 17.Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (korte presentatie)
 18.Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (146 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (59 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (76 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (27 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (241 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (62 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (430 kb)
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling