Indeks 
Zapisnik
PDF 227kWORD 72k
Utorak, 16. siječnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregled estonskog predsjedanja Vijećem (rasprava)
 3.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2017. (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  5.1.Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Provedba makroregionalnih strategija EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera***I (glasovanje)
  5.4.Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (glasovanje)
  5.5.Žene, rodna ravnopravnost i pravednija klimatska politika (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)
 11.Potpora EU-a kolumbijskom mirovnom procesu (rasprava)
 12.Situacija u Iranu (rasprava)
 13.Situacija u Keniji (rasprava)
 14.Kontrola izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom ***I (rasprava)
 15.Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u trgovinskim sporazumima Europske unije (rasprava)
 16.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:06 h.


2. Pregled estonskog predsjedanja Vijećem (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pregled estonskog predsjedanja Vijećem (2017/2909(RSP))

Predsjednik je održao kratki uvodni govor u kojem je zahvalio estonskom predsjedništvu EU-a na obavljenom radu.

Jüri Ratas (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Jüri Ratas.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


3. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2017. (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 14. i 15. prosinca 2017. (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: David Coburn radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Zoltán Balczó, koji je na pitanje odgovorio, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Elmar Brok, Maria João Rodrigues o tijeku rasprave, Elmar Brok, koji je odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula i Iratxe García Pérez.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo i Maria Grapini.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:44 h.)


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:03 h.

Govorili su: László Tőkés, o izjavama rumunjskog premijera Mihaja Tudosea o izlaganju zastave mađarske manjine Sicule/Székler u Rumunjskoj, Eleonora Forenza, o rasističkim izjavama jednog od kandidata na regionalnim izborima u Lombardiji, Maria Grapini, koja se usprotivila izjavi Lászla Tőkésa, Stelios Kouloglou, o izjavi predsjednika Donalda Trumpa u pogledu određenih zemalja i Patrizia Toia, koja se slložila s izjavom Eleonore Forenza.

Govorio je Gerard Batten, o prethodnim izjavama koje, prema njegovom mišljenju, ne predstavljaju pitanja o pridržavanju Poslovnika.


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) [COM(2017)0128 – C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJEi AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0001)

Govorila je Linnéa Engström (izvjestiteljica), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.2. Provedba makroregionalnih strategija EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi makroregionalnih strategija EU-a [2017/2040(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0002)


5.3. Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0003)

Govorio je Gabriel Mato (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.

Govorili su:

James Carver, Knut Fleckenstein i Enrique Calvet Chambon kako bi zatražili da se glasuje elektronički (Parlement je odobrio zahtjev za elektroničkim glasovanjem od amandmana 241. nadalje), Marc Tarabella o vođenju glasovanja i Gabriel Mato (izvjestitelj) o amandmanu 252.


5.4. Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana u kontekstu ciljeva održivoga razvoja do 2030. (glasovanje)

Izvješće o međunarodnom upravljanju oceanima: plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog razvoja do 2030. [2017/2055(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0004)


5.5. Žene, rodna ravnopravnost i pravednija klimatska politika (glasovanje)

Izvješće o o ženama, rodnoj ravnopravnosti i pravednoj klimatskoj politici [2017/2086(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0005)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa i Daniel Hannan

Izvješće: Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák i Michela Giuffrida

Izvješće: Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer i Stanislav Polčák

Izvješće: José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Izvješće: Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Dubravka Šuica.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:54 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- Preporuku Odbor ENVI o neulaganju prigovora na nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Preporuka se smatra usvojenom, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Parlamenta tijekom trajanja sjednice.


11. Potpora EU-a kolumbijskom mirovnom procesu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Potpora EU-a kolumbijskom mirovnom procesu (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo i Georgios Epitideios.

Govorio je Christos Stylianides.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.


12. Situacija u Iranu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Iranu (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet i Jaromír Štětina.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge i Andi Cristea.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot i Csaba Sógor.

Govorili su Julie Ward, o organizaciji postupka za javljanje "catch the eye", i Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


13. Situacija u Keniji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Situacija u Keniji (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije), dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák i Francisco Assis.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Jiří Pospíšil, Andi Cristea i Michela Giuffrida.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


14. Kontrola izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Marietje Schaake (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, o nedavnoj izjavi Ryszarda Czarneckog o Różi Gräfin von Thun und Hohenstein (predsjednik je prekinuo govornika kako bi ga upozorio da se udaljio od teme rasprave te kako bi ga podsjetio na odredbe članka 162. stavka 2. Poslovnika), Daniel Caspary, koji se ponovno vratio na temu svoje izjave i temu rasprave (predsjednik mu je ponovio odredbe članka 162. stavka 2. Poslovnika), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling i Arne Lietz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su: Cecilia Malmström i Klaus Buchner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 17.1.2018..


15. Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u trgovinskim sporazumima Europske unije (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000098/2017) koje je postavio Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Komisiji: Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u trgovinskim sporazumima EU-a (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Iuliu Winkler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Karoline Graswander-Hainz.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


16. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 616.538/OJME).


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:57 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna napomena