Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0295(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0390/2017

Predkladané texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0006

Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

10.1. Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0006)

Vystúpenia:

Indrek Tarand k nasledujúcemu hlasovaniu.

Vystúpil Klaus Buchner (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne oznámenie