Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

15. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčanie výboru ENVI nevzniesť námietky proti návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018), bolo oznámené v pléne včera v utorok 16. januára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.1.2018).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo zajtrajšej schôdze 18. januára 2018.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne oznámenie