Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/3008(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000094/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Viták :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2018. január 17., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

21. A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban (vita)
CRE

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000094/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Járóka Lívia, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa és Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano és Elly Schlein, az S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries és Norica Nicolai, az ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen és Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Daniela Aiuto, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun és Daniela Aiuto kifejti a kérdést.

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. április 3.Jogi nyilatkozat