Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Prezentácia programu činností bulharského predsedníctva (rozprava)
 8.Rozprava s predsedom vlády (Taoiseach) Írska Leom Varadkarom o budúcnosti Európy (rozprava)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie
  10.1.Kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (hlasovanie)
  10.5.Energetická efektívnosť ***I (hlasovanie)
  10.6.Riadenie energetickej únie ***I (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 16.Rusko – vplyv propagandy na krajiny EÚ (tematická rozprava)
 17.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava)
 18.Rozhodnutie o stratégii týkajúcej sa plastov (rozprava)
 19.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (rozprava)
 20.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava)
 22.Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Eva Lindström
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Tony James Murphy
Zápisnica
Finálna verzia (187 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (7 kb)
  Príloha 2
Finálna verzia (7 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (86 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (52 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (128 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (320 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (882 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (2322 kb)
Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne oznámenie