Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 3).


4.1. Nigeria

Päätöslauselmaesitykset B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 ja B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida ja David Coburn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.1.


4.2. Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 ja B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: László Tőkés PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Thomas Mann ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot ja Stanislav Polčák.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.2.


4.3. Kongon demokraattinen tasavalta

Päätöslauselmaesitykset B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 ja B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao ja Bogdan Brunon Wenta esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus