Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. januára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 17.1.2018 .)


4.1. Nigéria

Návrhy uznesenia B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 a B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida a David Coburn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


4.2. Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi

Návrhy uznesenia B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 a B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: László Tőkés v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Thomas Mann a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 18.1.2018.


4.3. Konžská demokratická republika

Návrhy uznesenia B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 a B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao a Bogdan Brunon Wenta uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 18.1.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h až do začiatku hlasovania).

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne oznámenie