Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Nigeria
  4.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi
  4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Nigeria (afstemning)
  6.2.Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (afstemning)
  6.3.Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  6.4.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.6.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (afstemning)
  6.7.Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Større forespørgsler (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (172 kb)
18/07/2018 16:36
  Deltagerliste (60 kb)
20/02/2019 09:44
 
Protokol (78 kb)
18/07/2018 16:36
  Deltagerliste (11 kb)
20/02/2019 09:44
  Afstemningsresultater (26 kb)
31/12/2018 12:06
  Afstemning ved navneopråb (46 kb)
20/12/2018 14:26
 
Protokol (257 kb)
18/07/2018 16:36
  Deltagerliste (62 kb)
20/02/2019 09:44
  Afstemningsresultater (430 kb)
31/12/2018 12:06
  Afstemning ved navneopråb (705 kb)
20/12/2018 14:26
Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse