Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Νιγηρία
  4.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi
  4.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  6.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi (ψηφοφορία)
  6.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  6.4.Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
  6.7.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb)
18/07/2018 16:40
  Κατάσταση παρόντων (60 kb)
20/02/2019 09:44
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb)
18/07/2018 16:40
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
20/02/2019 09:44
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (27 kb)
31/12/2018 12:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (46 kb)
20/12/2018 14:26
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb)
18/07/2018 16:40
  Κατάσταση παρόντων (70 kb)
20/02/2019 09:44
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (444 kb)
31/12/2018 12:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (797 kb)
20/12/2018 14:26
Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου