Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 18. tammikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Nigeria
  4.2.Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset
  4.3.Kongon demokraattinen tasavalta
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.Nigeria (äänestys)
  6.2.Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset (äänestys)
  6.3.Kongon demokraattinen tasavalta (äänestys)
  6.4.Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa (äänestys)
  6.7.Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (175 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (60 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (78 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (27 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (45 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (251 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (62 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (429 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (789 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus