Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 18. januára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Nigéria
  4.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi
  4.3.Konžská demokratická republika
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Nigéria (hlasovanie)
  6.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (hlasovanie)
  6.3.Konžská demokratická republika (hlasovanie)
  6.4.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (172 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (80 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (26 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (44 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (257 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (440 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (790 kb)
Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne oznámenie