Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 5. února 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu zlodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007(přepracované znění) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článek 104 jednacího řádu)

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie (2017/2084(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Zpráva o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Zpráva o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Zpráva o žádosti, aby byl Steeve Briois zbaven imunity (2017/2221(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky (2017/2071(INI)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Portugalsku (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění