Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2018 г. (PE 617.443/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Със съгласието на политическите групи, докладът относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (A8-0017/2018) е добавен за гласуване в сряда.

Искане на групата ENF за отлагане на гласуването по доклада относно състава на Европейския парламент (A8-0007/2018) (точка 32 от проекта на дневен ред) за четвъртък, 8 февруари, или за 1 март 2018 г.

Изказаха се: Nicolas Bay, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, против искането.

Парламентът отхвърля искането

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация