Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - StrasbourgEndelig udgave

17. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar 2018 (PE 617.443/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Med de politiske gruppers godkendelse blev betænkning om udkast til Rådets gennemførselsafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (A8-0017/2018) tilføjet under afstemningstiden onsdag.

Anmodning fra ENF-Gruppen om at udsætte afstemningen om Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0007/2018) (punkt 32 i PDOJ) til torsdag den 8. februar eller den 1. marts 2018.

Talere: Nicolas Bay for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse