Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

17. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari 2018 (PE 617.443/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Met de instemming van de fracties wordt het verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (A8-0017/2018) toegevoegd aan de stemmingen van woensdag.

Verzoek van de ENF-Fractie om de stemming over het verslag over de samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018) (punt 32 PDOJ) uit te stellen tot donderdag 8 februari ofwel tot 1 maart 2018.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling