Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w lutym 2018 r. (PE 617.443/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Brak propozycji zmian.

Środa

Za zgodą grup politycznych do środowego głosowania dodano sprawozdanie dotyczące projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0017/2018).

Wniosek grupy ENF o przeniesienie głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym składu Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018) (pkt 32 PDOJ) na czwartek 8 lutego lub na 1 marca 2018 r.

Głos zabrali: Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, który uzasadnił wniosek, i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, przeciw wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna