Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

17. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din februarie 2018 (PE 617.443/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cu acordul grupurilor politice, raportul referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia (A8-0017/2018) a fost adăugat la votul de miercuri.

Cererea Grupului ENF de amânare a votului asupra raportului referitor la componența Parlamentului European (A8-0007/2018) (punctul 32 din PDOJ) pentru joi, 8 februarie, sau pentru 1 martie 2018.

Au intervenit: Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotrivă.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică