Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze február 2018 (PE 617.443/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

So súhlasom politických skupín bola správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku (A8-0017/2018) pridaná do programu hlasovania v stredu.

Žiadosť skupiny ENF o odloženie hlasovania o správe o zložení Európskeho parlamentu (A8-0007/2018) (bod 32 PDOJ) na štvrtok 8. februára alebo na 1. marca 2018.

Vystúpili títo poslanci: Nicolas Bay v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne oznámenie