Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

17. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i februari 2018 (PE 617.443/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Med samtycke från de politiska grupperna hade betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal (A8-0017/2018) lagts till bland omröstningarna under onsdagen.

Begäran från ENF-gruppen om att flytta omröstningen om parlamentets sammansättning (A8-0007/2018) (punkt 32 i PDOJ) till torsdagen den 8 februari eller till den 1 mars 2018.

Talare: Nicolas Bay för ENF-gruppen, som motiverade begäran, och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande