Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2017

Внесени текстове :

A8-0172/2017

Разисквания :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Гласувания :

PV 06/02/2018 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0023

Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Eva Kaili (докладчик по становището на комисията ITRE), Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията CULT), Antanas Guoga, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman и Julie Ward.

Изказаха се: Andrus Ansip и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 6.2.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация