Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0152(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0172/2017

Esitatud tekstid :

A8-0172/2017

Arutelud :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Hääletused :

PV 06/02/2018 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0023

Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg

20. Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Eva Kaili (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Brunon Wenta (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Antanas Guoga fraktsiooni PPE nimel, Virginie Rozière fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2018 protokollipunkt 5.4.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusalane teave