Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0152(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2017

Keskustelut :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Äänestykset :

PV 06/02/2018 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0023

Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

20. Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva Kaili (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antanas Guoga PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Lambert van Nistelrooij, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2018, kohta 5.4.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus